Skilsmissefårene / Sheep In Divorce

Skilsmissefårene / Sheep In Divorce

Pris fra 400,00 DKKAlle foto af Væsner er printet på Royal Pearl Prof Photo 300 g Semimat


SKILSMISSEFÅRENE
 

Der findes ingen steder hvor der  kan stilles garanti for lykke og forenelighed. Vi er alle individer med hver vores barometer for lykke, tryghed og kærlighed. Nogle gange går det ikke som ønsket eller planlagt. Hverken i menneskenes eller væsnernes verden. I mit møde med to væsner her, stod det klart at deres veje er ved at skilles. Én føler sig efterladt i mørket, og én er på vej videre mod sit lys med et lidt usikkert, men forhåbningsfuldt smil på læben. Deres veje må skilles, og de må hver især tage ansvar for deres egen lykke. At blive efterladt i mørket kan være tungt. Der er kun én løsning. Accept af tilstanden og kigge op mod lyset og langsomt kravle ud af bladenes skjul. Livet venter, men det kan godt være der lige skal søges ly i bladenes dyne lidt tid, til nye kræfter har vokset sig store nok til at bære kroppen og sindet videre af de nye veje.

 

SHEEP IN DIVORCE
 

There is no place where happiness and compatibility can be guaranteed. We are all individuals with our own barometer for happiness, security and love. Sometimes things don't go as desired or planned. Neither in the world of humans nor creatures. In my meeting with two creatures here, it was clear that their paths are about to part. One feels left in the dark, and one is on his way towards his light with a slightly uncertain but hopeful smile on his face. Their paths must part, and they must each take responsibility for their own happiness. Being left in the dark can be hard. There is only one solution. Accepting the condition and looking up towards the light and slowly crawling out of the cover of the leaves. Life is waiting, but it may well be that we need to seek shelter in the cover of the leaves for a while, until new forces have grown big enough to carry the body and mind on the new paths.Copyright © 2022 Christine Louw