Snuseko / Sniff Cow

Snuseko / Sniff Cow

Pris fra 400,00 DKKSNIFFCOW

Close to the water, in the stranded driftwood, lay sniffcow, smelling the beautiful purple autumn flowers. Sniffcow has been through a challenging time. Several things changed in its life at once. Not that these were unwanted changes, but Sniffcow became unsure of itself, of the future, of its purpose in life. It felt like the ground beneath it was shaking and it could fall into a deep hole at any moment. Sniffcow was actually well aware of how to deal with challenges in life, but it was like it was far away in its memory how to.

The easiest thing would be to hide. But in there, in the shelter, there was just no shelter for thoughts and worries. Something had to be done. Sniffcow went down to the water and lay in the sand by the beautiful flowers. They smelled so lovely, and something almost magical happened as the scent wafted into her nostrils. It was as if the heavy thoughts were silenced for a moment. In that wonderful experience, the sniffcow just quietly remembered that the way to get out of a dark mind is to open up the senses and feel, smell and taste life. Just a tiny, tiny sniff at a time...

 

 

SNUSEKOEN

Tæt ved vandet, i strandet drivtømmer, lå snuseko og duftede til de smukke, lilla efterårsblomster. Snuseko har været igennem en udfordrende tid. Flere ting forandrede sig i dens liv på én gang. Det var såmænd ikke fordi det var uønskede forandringer, men snuseko blev usikker på sig selv, på fremtiden, på formålet med livet. Det føltes som om jorden under den rystede og den kunne falde ned i et dybt hul når som helst. Snuseko var egentlig godt klar over hvordan man skal tackle udfordringer i livet, men det var som om det lå langt væk i hukommelsen hvordan.

Det nemmeste ville være at gemme sig. Men derinde, i ly, var der bare ikke ly for tanker og bekymringer. Der måtte ske noget. Snuseko gik ned til vandet og lagde sig i sandet ved de smukke blomster. De duftede så dejligt, og der skete næsten noget magisk da duften hvirvlede ind i næseborene. Det var som om de svære tanker for en stund blev tavse. I den dejlige oplevelse kom snuseko lige så stille i tanke om, at måden at komme ud af sortsindet på er at lukke op for sanserne og mærke, dufte og smage på livet. Bare en lille, bitte indsnusning ad gangen…

 

Alle foto af Væsner er printet på: Royal Pearl Prof Photo 300 g Semimat